STATUT SZKOŁY

REGULAMIN E-DZIENNIKA

REGULAMIN WYJŚĆ I WYCIECZEK SZKOLNYCH

KARTA WYCIECZKI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012-2018

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2017/2018

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2016/2017

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2015/2016

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2014/2015

ZESTAW PROGRAMÓW 2017/2023

ZESTAW PROGRAMÓW 2016/2019

ZESTAW PROGRAMÓW 2015/2018

ZESTAW PROGRAMÓW 2014/2017

DOKUMENTY DO POBRANIA