HISTORIA SZKOŁY

Polna to niewielka malownicza wieś należąca do gminy Grybów.
Przez wieś przebiega linia kolejowa Stróże- Jasło oraz droga powiatowa Stróże – Łużna.
Wieś położona jest na pograniczu Beskidów i Pogórza w dolinie rzeki Polnianki.
Centrum wsi jest niewielką kotliną nad którą górują szczyty Maślanej Góry (747 m n. p. m.), Zielonej Góry ( 702 m n. p. m.), a od południowej strony szczyt Chełmu (779 m n. p. m.).

Pierwsze wzmianki o Polnej pochodzą z II połowy XIV wieku, właścicielem wsi w owym czasie był Mroczko z Sędziszowic.
Wybitny polski kronikarz Jan Długosz wspomina Stanisława Staszkowskiego jako dziedzica Polnej. 
Pod koniec XV wieku Polna przeszła w posiadanie rodziny Gładyszów.
W owych czasach powstała parafia  we wsi Polna oraz kościół.
Dzisiejsza wieś liczy około 1200 mieszkańców.
Ośrodkiem kultury jest Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, Dom Kultury oraz Szkoła Podstawowa.

W latach 1513-1539 poświadczona  jest źródłowo działalność szkoły parafialnej w Polnej.
Istnienie szkoły  potwierdza też wizytacja radziwiłłowska  z 1596 roku.
Kierownikiem szkoły był wtedy Wojciech  z Brzostka. 
Na początku XVII wieku brak wzmianek o istnieniu szkoły.
Jednak w rejestrze studentów Uniwersytetu  Jagiellońskiego znajdują się wpisy studentów o nazwisku Gładysz.
Byli to prawdopodobnie synowie właścicieli Polnej  Gładyszów.
W czasie II wojny światowej kronika szkoły zaginęła.
Historia szkoły zebrana została na podstawie ocalałych dokumentów lub wywiadów z ludnością wsi.

Przed rokiem 1889 młodzież uczyła się tylko w miesiącach zimowych  na organistówce.
Nauczycielem był miejscowy organista Pyzik.  
Pierwszym nauczycielem zawodowym był Wojciech Pierzchała, który przybył do Polnej około 1889 roku i pełnił funkcję kierownika szkoły do 1931 roku.
Początkowo uczył sam w budynku organistówki, a do szkoły uczęszczali uczniowie trzech wiosek Polnej, Wyskitnej i Berdechowa.

Kiedy w 1892 roku z inicjatywy Bł. ks. Jana Balickiego w karczmie stojącej naprzeciwko kościoła urządzono drugą salę lekcyjną Rada Szkolna Powiatowa w Grybowie przydzieliła do pracy nauczycielkę Helenę Zarucką.
W 1899 roku Rada Szkolna Krajowa we Lwowie podejmuje uchwałę o budowie budynku szkolnego w Polnej.
Odpowiedni zapis znajduje się w aktach  CK Rady Szkolnej Krajowej z dnia 08.10.1898 roku L15258 parcela gruntowa LK 919 o obszarze 804 sążni.
Jest to jedyny zachowany dokument związany z  budową szkoły. 

W 1901 roku oddano do użytku budynek szkolny.
Składał się z dwóch sal, mieszkania kierownika (dwa pokoje i kuchnia) oraz mieszkania dla jednej siły nauczycielskiej.
Na początku roku szkolnego 1906/1907 nauka odbywała się na czterech stopniach z tym, że stopień trzeci i czwarty był dwuletni.
W ciągu 47 lat przewędrowało przez szkołę 42 nauczycieli.
Kolejnym dyrektorem szkoły był Zarański Jan, a po jego śmierci od 1943 roku Zarańska Jadwiga.
Od stycznia  do września 1945 roku kierownictwo pełniła Stanisława Strześniewicz.
W październiku 1945 roku obowiązki kierownika przejął Łasiński Władysław.

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie nauki na okres pięciu miesięcy.
Jeden z nauczycieli Jan Marynowski został zmobilizowany jako oficer Wojska Polskiego.
Nigdy już nie powrócił do swej szkoły. Zginął zamordowany w Katyniu.
Tajne nauczanie było prowadzone przez miejscowych nauczycieli. Brak jednak dokumentów na ten temat.
Szkoła była kilkakrotnie zajmowana przez wojsko niemieckie, została zdewastowana. Naukę rozpoczęto  we wrześniu 1945 r.

W 1964 roku zaczęto zwozić materiał na budowę nowej szkoły. Jej kierownikiem był wówczas Bolesław Twardy.
W dniu 22 sierpnia 1965 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę szkoły ( i akt erekcyjny).
23 października 1966 roku odbyła się uroczystość  otwarcia szkoły im. Władysława Broniewskiego.
W 1973 roku dyrektor tutejszej szkoły  Bolesław Twardy wraz ze swoją  małżonką Anną – również nauczycielką odszedł na emeryturę.

W latach 1973 -1991 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Franciszek Rzemiński.
Od września 1991 roku dyrektorem szkoły był  mgr Roman Święs.  
Od roku szkolnego 2004/05   dyrektorem szkoły  jest  mgr Dorota Wiatr.

Bardzo ważną datą dla społeczności szkolnej jest  24 październik 2003 roku.  W tym dniu odbyła się uroczystość nadania imienia szkole Bł. ks. Jana Balickiego. W październiku 2008 uczniowie otrzymali sztandar ufundowany przez rodziców

Ponad stu dwudziestoletnia historia istnienia szkoły to okres wielu zmian związanych z wyglądem i bazą szkoły.  Jej obecny stan to efekt pracy wielu pokoleń rodziców, nauczycieli i uczniów.
Dzisiaj uczniowie mają możliwość nauki w szkole z bogatą historią i tradycją, a dla wszystkich mieszkańców jest ośrodkiem życia kulturalnego i miejscem rozwoju kolejnych pokoleń. Bogato wyposażona baza dydaktyczna szkoły możliwa była dzięki projektom unijnym realizowanym w szkole w ostatnich latach. Ich realizacje przyczyniły się do uzyskania przez szkołę certyfikatów: "Szkoła z klasą 2.0" oraz dwukrotnie najwyższego eko - certyfikatu dla szkół - międzynarodowego certyfikatu Zielona Flaga.
W czerwcu 2016 r. Nasza Szkoła została laureatem konkursu #ekoLIDERA 2016 województwa małopolskiego w kategorii szkoły zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
O właściwy rozwój osobowości każdego dziecka, poszanowanie drugiego człowieka oraz umiłowanie swej Małej Ojczyzny dbają dobrze wykształceni nauczyciele i wychowawcy.
Z uczniów naszej szkoły wyrosły pokolenia wspaniałych, mądrych i pracowitych ludzi z ukształtowanym systemem wartości i zasadami moralnymi i to oni świadczą o wielkości Naszej Szkoły.