RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor mgr Dorota Wiatr informatyka, technika,
 
mgr Monika Grybel przedszkole
mgr Małgorzata Dargiewicz edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Krystyna Gruca edukacja wczesnoszkolna
mgr Teresa Sztaba edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Wolnik edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 
mgr Ewa Poręba język polski, plastyka
mgr Bogumiła Nowak matematyka, informatyka
mgr Monika Krzeszowska przyroda, muzyka, plastyka, tyflopedagog
mgr Katarzyna Gryzło - Kmak język angielski, biblioteka
mgr Alicja Kulka historia
mgr Marcin Kulka wychowanie fizyczne
ks. mgr Władysław Szczerba religia
mgr Michał Potok religia
mgr Dorota Matiaszewska pedagog