RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor mgr Dorota Wiatr informatyka, technika, fizyka
 
mgr Monika Grybel przedszkole, j. angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
mgr Małgorzata Dargiewicz edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Krystyna Gruca edukacja wczesnoszkolna, j. angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
mgr Teresa Sztaba edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Wolnik edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 
mgr Ewa Poręba język polski, plastyka
mgr Bogumiła Nowak matematyka, informatyka
mgr Monika Krzeszowska przyroda, biologia, muzyka, plastyka, tyflopedagog, wdż
mgr Katarzyna Gryzło - Kmak j. angielski, j. niemiecki, biblioteka
mgr Alicja Kulka historia
mgr Marcin Kulka wychowanie fizyczne
ks. mgr Władysław Szczerba religia
mgr Michał Potok religia
mgr Dorota Matiaszewska pedagog
mgr Małgorzata Martuszewska język polski, oligofrenopedagog
mgr Sabina Krzeszowska język angielski
mgr Renata Mieszaniec geografia
mgr Wojciech Broński informatyka, fizyka
mgr Joanna Guzik chemia