Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 8.00; 12.20 - 14.00

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

PLAN OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY