Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 8.00; 12.20 - 14.00

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

7.00 – 8.00 12.25 – 13.45 13.45 – 14.00
Gry i zabawy dowolne w kącikach.
Rozrywki umysłowe.
Nauka własna pod opieką nauczyciela.
Zajęcia programowe.
Zajęcia plastyczno – techniczne.
Zabawy rekreacyjno – sportowe na powietrzu.
Zajęcia muzyczno – rekreacyjne.
Różne formy pracy z książką.
Konkursy, gry dydaktyczne, rebusy, zagadki.
Odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela.
Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek.
Zajęcia z komputerem.
Zajęcia według zainteresowań dzieci.
Odpoczynek i zabawy dowolne.
Porządkowanie sali świetlicowej.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniem dzieci!!!
 

PLAN OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY