SZKOLNI PRYMUSI

               ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Klasa

Średnia ocen

Imię i nazwisko

1.

II

Ocena opisowa

Migacz Mariusz

2.

II

Żabińska Emilia

3.

III

Górska Agnieszka

4.

III

Kostrzewa Weronika

5.

III

Migacz Krzysztof

6.

III

Abram Artur

7.

III

Gruszka Paweł

8.

IV

4,9

Sikora Anna

9.

IV

4,9

Bryła Mateusz

10.

IV

4,8

Śliwa Kacper

11.

IV

4,9

Gębarowski Mikołaj

12.

V

4,8

Kmak Magdalena

13.

V

4,8 Dziedzic Gabriela

14.

V

5,0

Sokulska Monika

15.

IV

5,2

Bryła Karolina

16.

IV

5,1

Gruszka Ireneusz

17.

V

5,1

Migacz Dominik

        ROK SZKOLNY 2015/2016                              

                                                                                      ROK SZKOLNY 2014/2015

                                                                                      ROK SZKOLNY 2013/2014