przewodniczący -

zastępca przewodniczącego -

członkowie:

           

           

Opiekunowie samorządu: Monika Krzeszowska, Małgorzata Dargiewicz