"PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ"

        Są w  życiu szkoły dni ciężkiej odpowiedzialnej pracy jak i chwile wyjątkowe. Święto 24 października 2014 r. –jubileusz 120 lecia istnienia szkoły połączony ze świętem Patrona Bł. ks. Jana Balickiego był właśnie takim szczególnym dniem. Uroczystość rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ks. Dziekan Bolesław Bukowiec. Chór nauczycielski „Gaude” z dyrygentem Mirosławem Ogorzałkiem zadbał o jej oprawę muzyczną.

Fotogaleria - uroczysta msza święta

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – Wójt Gminy Grybów Piotr Krok, Dyrektor Delegatury MKO w Nowym Sączu Stanisław Szudek, Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik, radni gminy Adam Krok i Łukasz Dziedzic, Dyrektor GZEAS Danuta Suder, leśniczy Nadleśnictwa Zagórzany Marek Kukuła, sołtys i radny wsi Polna Józef Dusza, Dyrektorzy Szkół Gminy Grybów, emerytowani nauczyciele, absolwenci i rodzice. Nie zabrakło również przyjaciół i sympatyków szkoły. Dyrektor Pani Dorota Wiatr przywitała gości i przybliżyła bogatą historię szkoły zebraną z kronik, materiałów źródłowych i wywiadów z ludnością. Młodzież pod okiem nauczycieli Pani Moniki Krzeszowskiej i Ewy Poręby w kartkach z kalendarza przedstawiła rok szkolny odwołując się do historycznych wydarzeń i osoby Patrona Szkoły. Jak to w szkole bywa – szkolny sowizdrzał wprowadził małe zamieszanie, ale jego upór i konsekwencja doprowadziły do szczęśliwego zakończenia programu artystycznego. Tym dniem społeczność szkolna dziękowała wszystkim zapisanym w kronikach bezimiennym budowniczym i sympatykom szkoły, którzy ją budowali, ulepszali i dbali o jej otoczenie. Nie zapomniała również o współczesnych. Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj - nowoczesną, przyjazną, kolorową, otwartą na nowe. Na zakończenie uroczystości absolwentka naszej szkoły Gabriela Burkot – uczennica szkoły muzycznej w klasie akordeon wraz z koleżanką skrzypaczką przedstawiły krótki koncert wraz z życzeniami dla wszystkich uczestników spotkania.

Fotogaleria - uroczystość w szkole