Znajomość  Małej Ojczyzny  i  jej  dziejów  jest  nie tylko obowiązkiem, ale stanowi  również wartość, którą ciągle na nowo  powinny  odkrywać  młode pokolenia. Odnajdywanie tej wartości  jest chlubnym kontynuowaniem tradycji  naszej szkoły, która będąc wierna  swojej 120 -letniej spuściźnie i wyzwaniom, które stawia przed nami postać naszego patrona Bł. Ks. Jana Balickiego,  stara się kształtować  świadomość narodową  naszych uczniów.

Jak co roku uczniowie klas 0 – III udali się pod Pomnik Kobiet Pomordowanych w czasie II wojny światowej, który znajduje się w naszej miejscowości. Wycieczka została zorganizowana z okazji  Dnia Wszystkich Świętych oraz  stanowiła  dobrą okazję do uczenia zbliżającego  się Święta Niepodległości. Dzieci poznały historię wydarzenia, które upamiętnia pomnik, porządkowały teren wokół niego, składały kwiaty i zapalały znicze.  Starsze klasy odwiedziły cmentarz, uporządkowały opuszczone groby. Taka pamięć o miejscach, które tworzyły i tworzą nasze dziedzictwo,  jest dla uczniów naszej szkoły  istotnym elementem wychowania patriotycznego, społecznego i obywatelskiego.

FOTOGALERIA