1 marca po raz siódmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby –jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”. W naszej szkole, w tym roku klasa VI wraz z nauczycielem historii przygotowała akademię, podczas której przypomniała nam historię powojennej Polski w latach 1945-1956. Dowiedzieliśmy się wiele o losach najbardziej znanych „żołnierzy wyklętych” m.in. Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i wielu, wielu innych. Podczas akademii nie zabrakło pięknych, patriotycznych wierszy i piosenek. Ponadto Samorząd Uczniowski przygotował bardzo ładną gazetkę na szkolnym korytarzu poświęconą pamięci żołnierzy wyklętych.